Equipo

     PROFESORADO:

MARÍA GOLÁN - CONCHA SABUCEDO -

XOÁN FERREIRA - XAVIER CASTRO

     ALUMNADO:

Guillermo Blanco Filgueira-Laura Maquieira González 

Diego Pereira Rodríguez-Iván Cao Cao

Helena Fernández Carou-Raquel de la Casa Franco

Antía Moledo Vázquez

     PERSOAL NON DOCENTE:

MARIO ARUFE